Välkommen!

ClubWrk är en service riktad till sportklubbar och andra klubbar, som möjliggör insamlande av medel för dess aktiviteter. Servicen sköts av Vox AI. Företaget har specialiserat sig på AI taldata som används för att lära AI-system att känna igen tal.

boy

Hur fungerar det? Vi ger dig och ditt lag uppgifter som går ut på att spela in tal med din mobil, pekplatta eller dator. När ett gemensamt uppsatt mål har uppnåtts och alla personer har gjort sina uppgifter färdiga, betalar vi klubben enligt färdigt inspelad timme. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mera.

Ta kontakt